Symposium
Op 13 oktober 2011 vindt in het Royal Theater in Heerlen de zesde editie plaats van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO).

SYMBOLEN VAN SOBERHEID
OPENBARE KUNST IN TIJDEN VAN KRIMP

Ieder jaar vormen verschillende thema's het startpunt voor lezingen, debat en presentaties van best practices. Tijdens LOKO11 komen thema’s aan bod die betrekking hebben op de internationale staat van kunst in de openbare ruimte in met name in Europa. Daarnaast wordt de rol van kunst en kunstenaars bij de leefbaarheid en stadsontwikkeling in regio's die onderhevig zijn aan demografische krimp besproken.

lees meer
Datum
13 oktober 2011 van 10:00 tot 18:00
Curatoren
Partners
Praktische informatie

Kosten
€ 70
€ 25 (studenten)

Officiële sluitingsdatum voor inschrijving was 12 oktober 2011

Locaties
Tags
Meer in dit dossier
Symposium
LOKO11 | Programma
Onder de titel 'Symbolen van soberheid - Openbare kunst in tijden van krimp' vindt op 13 oktober 2011 de zesde editie van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO) plaats in het Royal Theater in Heerlen.
Symposium
LOKO11 | Tekstverslag Sessie B: De rol van kunst als aanjager van verandering
In programmalijn B staat het effect van internationale kunstmanifestaties of kunstprojecten voor gebieden die economische impuls of branding nodig hebben centraal.
Symposium
LOKO11 | Tekstverslag Sessie C: Claiming Visibility
LOKO is een jaarlijks terugkerend overleg over kunst in opdracht dat dit jaar in Heerlen plaatsvond. Een van de middagsessies werd verzorgd door een aantal deelnemers aan de studiereis van het Fonds BKVB.
Tags
Publicatie
Open! Art, Culture & the Public Domain. Key Texts 2004 - 2012
Deze anthologie is een bundeling van sleutelteksten op het gebied van kunst, cultuur en het publieke domein die in de periode 2004 - 2012 zijn gepubliceerd in 'Open' door NAi Uitgevers en SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
Symposium
Social Housing - Housing the Social
A two-day symposium on November 4 and 5, 2011 that emphasises the relationship between the waning political and practical imperative of social housing and the broader conceptual or philosophical idea of 'housing the social'.
Publicatie
Open 10: (In)tolerantie. Vrijheid van meningsuiting in kunst en cultuur
Geen vertoog lijkt momenteel zo uitgehold als dat over tolerantie en vrijheid van meningsuiting: in de westerse cultuur zijn deze concepten nauwelijks nog in staat betekenissen te genereren die ons allen aangaan én aanstaan.
Publicatie
Open 14: Kunst als publieke zaak. Hoe de kunst en haar instituten de publieke dimensie opnieuw uitvinden
De publieke sfeer is een ideologisch construct dat steeds opnieuw moet worden uitgevonden en gedefinieerd. Onder invloed van neoliberale krachten zijn ook de kunst en haar instituties genoodzaakt hun publieke dimensie en betrokkenheid opnieuw uit te vinden, te formuleren en te legitimeren.