Zoals u wellicht kunt zien, heeft SKOR een nieuwe website. Wij werken momenteel hard aan het overzetten van alle data. Mogelijk zijn uw zoekresultaten daardoor onvolledig. Wilt u de oude website raadplegen, ga dan naar: http://classic.skor.nl. Wanneer u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag te woord. Graag een mail sturen naar: info@skor.nl of bel: 020-672 2525.
Project
Pass Travel
The Last Will and Testament of Stoffer Jan Reinders
Pass Travel Op Hoogte Gedacht
11.10.2012
Woltersum
Paul Perry's kunstwerk is de laatste in de reeks van de uitgevoerde zeven werken. Het knoopt aan bij een grafsteen op het lokale kerkhof van twee broers die kort na elkaar het leven zagen. De broers hebben één en dezelfde naam: Stoffer Jan Reinders.
11.10.2012
In het kader van 'Op Hoogte Gedacht' organiseert SKOR in samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op 11 oktober 2012 een unieke Pass Travel.
Nieuws
EVENEMENT
SKOR na 2012
SKOR Finissage
Een eerste blik op de toekomst.
12.07.2012
Op 12 juli 2012 heeft SKOR een belangrijke periode van 12,5 jaar afgesloten met een passende, maar feestelijke finissage.
NetArtWorks
Publicatie
Online Archives
Open! Art, Culture & the Public Domain. Key Texts 2004 - 2012
Een archief is een verzameling documenten en gegevens zoals brieven, officiële papieren, foto’s, opname materiaal, of computerbestanden, die bewaard wordt voor historische doeleinden.
12.07.2012
Deze anthologie is een bundeling van sleutelteksten op het gebied van kunst, cultuur en het publieke domein die in de periode 2004 - 2012 zijn gepubliceerd in 'Open' door NAi Uitgevers en SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
NetArtWorks
Interview
Michael Murtaugh: Portable SKOR
Interview with Michael Murtaugh
Online archives are challenging the dynamics of the database by trying to liberate content from the categories that bind it in order to re-aggregate it into new forms.
An email interview with Michael Murtaugh by Annet Dekker
NetArtWorks
Interview
Shu Lea Cheang: Composting the Net
Interview with Shu Lea Cheang
‘Shuffle the current and archived postings on arts, media and technology, and shred the texts, compost the data. Make biodegradable data trash. What would grow out of the data compost?’
Interview with Annet Dekker
NetArtWorks
Project
Société Anonyme: SKOR Codex
De Schouwbrug
SKOR
It is about two decades since the World Wide Web started, and enough time has passed to see the first signs of wear and tear.
29.06.2012
Jeltesloot
Hele zomers verstreken er, op de brug over de Jeltesloot, aan de rand van het dorp De Hommerts.
Publicatie
Project
Summerschool Park Lingezegen: Improvisatie als onderwijsmodel, gereedschappen voor identiteit
De Ontmoetingstuin
Publicatie ter afronding van de Summerschool die Ton Matton en Harmen van de Wal hebben georganiseerd in Park Lingezegen, een groot regionaal park tussen Arnhem en Nijmegen.
30.06.2012
Wijk van je Leven
Voor de 'Wijk van je Leven' ontwierp Frank Bruggeman een ontmoetingstuin.
Publicatie
Beste Abonnees van Open
Open 23: Autonomie. Nieuwe vormen van vrijheid en onafhankelijkheid in kunst en cultuur
In een tijd van ideologische en politieke crises, waarin mensen en dingen meer op zichzelf worden teruggeworpen, gaat van autonomie een hernieuwde aantrekkingskracht uit.
Activiteit
Boek Presentatie
De Meent | Programma Open Huis
Book Launch Social Housing - Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice
13.05.2012 - 17.06.2012
De Inkijk
In het kader van 'De Meent' vinden er van 13 mei tot en met 17 juni 2012 wekelijks Open Huis-dagen plaats. Iedere zondagmiddag nodigen we uiteenlopende sprekers uit om verschillende aspecten van gemeenschappelijk eigendom te bespreken.
10.06.2012
Ständehaus
At dOCUMENTA 13, Kassel. With a lecture by Teddy Cruz.
Presentatie Open
Publicatie
Presentatie Open 23 & lezing door Andrea Fraser
Social Housing - Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice
16.06.2012
Van Abbemuseum
'Autonomie en haar contradicties', lezing door Andrea Fraser.
'Social Housing - Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice' examines ongoing transformations in social housing and asks how these transformations are reflected in the aspirations and practices of artists.