Zoals u wellicht kunt zien, heeft SKOR een nieuwe website. Wij werken momenteel hard aan het overzetten van alle data. Mogelijk zijn uw zoekresultaten daardoor onvolledig. Wilt u de oude website raadplegen, ga dan naar: http://classic.skor.nl. Wanneer u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag te woord. Graag een mail sturen naar: info@skor.nl of bel: 020-672 2525.
Resultaten voor: “Infrastructuur”
23 resultaten
Project
De Schouwbrug
29.06.2012
Jeltesloot
Hele zomers verstreken er, op de brug over de Jeltesloot, aan de rand van het dorp De Hommerts.
lees meer
Project
Portscapes 2 | Jan Konings
26.05.2012
Maasvlakte 2
In 2010 werden vier kunstenaars uitgenodigd een voorstel te doen voor een permanent werk voor het Badstrand, het recreatiestrand dat wordt aangelegd voor Maasvlakte 2.
lees meer
Project
Portscapes 2 | HeHe, RODUIN
26.05.2012
Maasvlakte 2
De exploitatie van een haven- en industriegebied brengt altijd hinder met zich mee.
lees meer
Project
Surfing on Light
06.10.2011 - 23.10.2011
LP2
Atelier HSL en LP2 presenteren 'Surfing on Light' van Jan de Bont.
lees meer
Tentoonstelling
Atelier HSL | TRANS/FER
26.08.2011 - 16.10.2011
Langs de nieuwe hogesnelheidslijn Amsterdam-Parijs, op de stations en in de trein, zijn bijzondere kunstwerken te zien.
lees meer
Tentoonstelling
Strand in Zicht
23.04.2011 - 22.06.2011
FutureLand
De plannen voor een vervolg op de reeks kunstprojecten naar aanleiding van de aanleg van Maasvlakte 2 die in 2009 werden gepresenteerd onder de noemer 'Portscapes' zijn definitief.
lees meer
Project
Portscapes 2
01.01.2010 - 31.12.2013
Maasvlakte 2
De aanleg van Maasvlakte 2 nadert voltooiing. Vanaf 26 mei 2012 zal een deel van het strand publiek toegankelijk zijn. Om die reden wordt er momenteel ambitieus gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal permanente en semi-permanente kunstwerken in dit gebied, waarvan een deel deze zomer al te zien zal zijn.
lees meer
Project
Portscapes 1
05.02.2009 - 25.04.2010
Maasvlakte 2
'Portscapes' is een serie kunstprojecten ontwikkeld rondom de aanleg van de Maasvlakte 2, een gebied dat de komende vijf jaar wordt aangelegd.
lees meer
Project
Portscapes
01.01.2009 - 31.12.2013
Maasvlakte 2
Sinds september 2008 werkt het Havenbedrijf Rotterdam hard aan de uitbreiding van de Rotterdamse haven, nu al verreweg de grootste haven van Europa.
lees meer
Project
Time is working around Rotterdam
07.07.2006
In de korte film 'Time is working around Rotterdam' brengt de Franse fotografe Valérie Jouve het verschijnsel van relatieve snelheidsbeleving treffend in beeld. Jouve maakte de film in opdracht van Atelier HSL, ter gelegenheid van de aanleg van het hogesnelheidstracé in Nederland.
lees meer
Tentoonstelling
Atelier HSL | 'Halte Brussel'
19.02.2005 - 26.03.2005
Huis deBuren
Van 19 februari tot en met 26 maart 2005 was de tentoonstelling 'Halte Brussel' te zien in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren in Brussel. Getoond werden werken die in opdracht van HSL zijn gerealiseerd.
lees meer
Tentoonstelling
Atelier HSL | Tentoonstelling KUNSTWERKEN
19.10.2004 - 11.12.2004
De Vijverhof
Eind 2004 vond in Den Haag de tentoonstelling 'KUNSTWERKEN' plaats. Ter gelegenheid van het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie vestigde 'KUNSTWERKEN' aandacht op het van overheidswege stimuleren van kunstprojecten bij grote publieke bouwprojecten. De tentoonstelling liet een aantal markante voorbeelden van dit beleid zien.
lees meer
Symposium
Atelier HSL | Symposium Fast Images, High Speed and Public Space
08.10.2004 - 09.10.2004
TPG gebouw
Op 8 en 9 oktober 2004 organiseerde Atelier HSL onder de titel 'Fast Images, High Speed and Public Space' een tweedaags symposium. Tijdens het symposium stond de cultuurmaatschappelijke context van het netwerk van de Europese hogesnelheidslijnen centraal.
lees meer
Project
Atelier HSL | Europe High Speed V.1.
08.10.2004 - 09.10.2004
In opdracht van Atelier HSL ontwikkelde ontwerpbureau LUST met urbanist Jan de Graaf een nieuwe kaart van Europa; een kaart die een indruk geeft van het mobiele Europa en tegelijkertijd een nieuwe visie op cartografie biedt.
lees meer
Project
Atelier HSL | Vrije opdrachten
Atelier HSL heeft in haar programma de mogelijkheid om vrije opdrachten te verlenen aan Nederlandse en buitenlandse kunstenaars. In 2002 deed Krijn de Koning op verzoek van het atelier een voorstel.
lees meer
Project
Atelier HSL | A design for places left over after planning
Groothandelsgebouw

Atelier HSL schreef in 2003 een openbare ideeënprijsvraag uit voor ideeën voor een inspirerende ingreep of inrichting van zogenaamde landschappelijke inpassingzones langs het traject van de Hogesnelheidslijn-Zuid. Atelier HSL wilde belangstellenden uitdagen om voorstellen te doen voor één of meer van de vijf landschappelijke inpassingzones, om de culturele dimensie van de HSL-zone te vergroten. 116 deelnemers dienden een voorstel in. Drie kunstenaars/teams werden genomineerd: Casper Le Fèvre (voor locatie 1), Martine Leroi/ Gladys Jacobson/Mattijs van 't Hoff (voor locatie 4) en DO, MTD Landschapsarchitecten (voor locatie 5).

lees meer
Project
Atelier HSL | Videofilm I WANT TO BY-PASS ALL STOPS
Atelier HSL gaf Gerald van der Kaap opdracht om een korte, essayistische video te maken voor de Starthandeling van de Groene Hart Tunnel in 2001. De insteek was aanvankelijk om een montage te maken van beelden van treinen, tunnels, tunneltechniek, landschap en poëtische visuele elementen met een blik vooruit naar de treinen en tunnels van de toekomst.
lees meer
Project
Atelier HSL | Multiple
Atelier HSL nodigde in 2003 vijf kunstenaars – Yvonne Dröge Wendel, Claudy Jongstra, Minke Themans, Hans Op de Beeck en Ben Zegers – uit om een schetsontwerp te maken van een draagbaar landschap voor een modelspoortrein. Het beoogde doel van de opdracht was om een brug te slaan tussen kunst, de treinliefhebber en de modelspoorhobbyist.
lees meer
Project
Atelier HSL | Kunstwerk als Meetingpoint op zeven HSL stations
Vijf gerenommeerde kunstenaars en vormgevers werkten de afgelopen maanden aan een ontwerp voor het meetingpoint dat een herkenbare afspreekplek moet worden voor reizigers.
lees meer
Project
Portscapes 2 | Tomas Saraceno
Maasvlakte 2
In navolging van onze uitnodiging om een kunstwerk te ontwikkelen voor Maasvlakte 2 presenteerde de Argentijnse kunstenaar Tomas Saraceno 'Flying Plaza'.
lees meer
Project
Portscapes 2 | Fritz Haeg
Maasvlakte 2
Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe industriegebied wordt zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien.
lees meer
Project
Atelier HSL | Fotografieopdrachten
Jaarlijks verleent Atelier HSL opdrachten aan fotografen en kunstenaars om de culturele en maatschappelijke gevolgen van de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid vast te leggen.
lees meer
Project
Atelier HSL
Atelier HSL initieert en organiseert een kunst- en cultuurprogramma rondom de aanleg van de Hoge Snelheidslijn Zuid met als titel het 'Scenario Atelier HSL'. Atelier HSL verleent gedurende het bouwtraject opdrachten aan kunstenaars, fotografen, vormgevers, architecten, schrijvers en wetenschappers.
lees meer