Zoals u wellicht kunt zien, heeft SKOR een nieuwe website. Wij werken momenteel hard aan het overzetten van alle data. Mogelijk zijn uw zoekresultaten daardoor onvolledig. Wilt u de oude website raadplegen, ga dan naar: http://classic.skor.nl. Wanneer u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag te woord. Graag een mail sturen naar: info@skor.nl of bel: 020-672 2525.
Resultaten voor: “Identiteit”
37 resultaten|vorige1|2volgende
Activiteit
Identity Bureau Workshop: Hoe maak je een nieuwe identiteit
20.10.2011
Nederlands Instituut voor Mediakunst
Volgens de Engelse kunstenaar Heath Bunting is een identiteit een flexibel object.
lees meer
Presentatie Open
Presentatie Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur
23.09.2011
Plein der Beschaving
Er is sprake van een alarmerende scheefgroei op de gebieden van wat van wie is, wat van iedereen is en wie dat bepaalt, (ook) in Nederland. Het huidige politieke bewind wordt met straffe hand opgevoerd naar een angstaanjagend punt van 'no return'.
lees meer
Publicatie
Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur
23.09.2011
Er is sprake van een alarmerende scheefgroei op de gebieden van wat van wie is, wat van iedereen is en wie dat bepaalt, (ook) in Nederland. Het huidige politieke bewind wordt met straffe hand opgevoerd naar een angstaanjagend punt van 'no return'.
lees meer
NetArtWorks
NetArtWorks: Lernert & Sander
01.07.2011
Data is the new narrative
lees meer
NetArtWorks
NetArtWorks: Martine Neddam
01.07.2011
Mouchette is the ideal imaginary friend who does and says things that many of us dream about but do not dare to say out loud. Place your order for authentic Mouchette gadgets from the Guerrilla Fanshop!
lees meer
NetArtWorks
NetArtWorks: Heath Bunting
01.07.2011 - 12.11.2011
An identity is a mutable object. It’s negotiated between people, organizations, and institutions, formalized in documentation, actions, and possessions. Heath Bunting shows how you create your own legal identity.
lees meer
Project
Kunstprogramma Park Lingezegen
01.01.2007 - 30.09.2012
Projectbureau Park Lingezegen
Park Lingezegen is een park in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Arnhem en Nijmegen zitten ruim in de parken, maar voor de groeiende bevolking in de stadsregio tussen deze plaatsen liggen deze parken te ver weg, niet op fiets- en loopafstand.
lees meer
Publicatie
Open 4: Kunst in het veranderende landschap
Het Nederlandse landschap verandert momenteel in rap tempo van een productielandschap in een consumptielandschap, waarbij het landschap steeds meer ten dienste van de stedeling komt te staan. Met name de recreatieve functie van het landschap is exponentieel gegroeid.
lees meer
Project
Proeftuin Twente | Tentoonstelling WIJ
22.12.2001 - 06.02.2002
Kunstvereniging Diepenheim, Rijksmuseum Twente
Als prelude op Proeftuin Twente opende op zaterdag 22 december 2001 de tentoonstelling WIJ.
lees meer
Publicatie
Open 1: ‘Verzameling Verzamelingen’ Arnoud Holleman
In deze eerste aflevering van het cahier Open staat het werk dat Arnoud Holleman voor de gemeente Dantumadeel maakte centraal.
lees meer
Artikel
Open 1 | Arnoud Holleman: Logboek Verzameling Verzamelingen
Nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel
Kunst in de openbare ruimte is na oplevering overgeleverd aan de welwillendheid van de opdrachtgever. Anders dan in museale omgevingen is er bij kunst in de openbare ruimte een spanning tussen het kunstwerk en het dagelijks gebruik van die ruimte. De kunstenaar en de adviserende en begeleidende instelling hebben niet of nauwelijks invloed op het voortbestaan van het kunstwerk.
lees meer
Artikel
Open 1 | Mariëtte Haveman: Verzamelen als fenomeen
Verzamelen is een activiteit die geen enkel doel heeft behalve het completeren van een verzameling, aldus Mariette Haveman. Hierdoor zijn in de loop der tijden de meest curieuze verzamelingen ontstaan. Een van de effecten van het verzamelen is dat het zijn functie verliest.
lees meer
Artikel
Open 1 | Liesbeth Melis: De onmisbare rol van de opdrachtgever
Voor het welslagen van kunstwerken in opdrachtsituaties is een goed opdrachtgeverschap essentieel. Een opdrachtgever moet vertrouwen hebben in een kunstenaar en een adviserende instelling. Daar is moed voor nodig.
lees meer
Artikel
Open 1 | Jouke Dantuma: Bestuurlijke geschiedenis van Dantumadeel
Aan de hand van een aantal verzamelingen beschrijft de journalist en historicus Jouke Dantuma analoog aan het kunstwerk ‘Verzameling verzamelingen’ de bestuurlijke geschiedenis van Dantumadeel.
lees meer
Artikel
Open 1 | Fred Wagemans: Bij voorbeeld. Verzameling Verzamelingen van Arnoud Holleman
Anders dan kunst, gemaakt voor een museum of galerie, is kunst in de openbare ruimte ontwikkeld in een context die niet voorbereid is op haar aanwezigheid. Desondanks laat ook deze vorm van kunst maar al te vaak zien dat zij slechts predikt voor eigen parochie.
lees meer
Artikel
Open 1 | Arnoud Holleman: Uitgangspunten bij het werk
Nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel
Drie weken na mijn eerste oriënterende gesprek met de kunstcommissie in het oude gemeentehuis in Driesum wordt net buiten Zwaagwesteinde Marianne Vaatstra vermoord in een weiland gevonden.
lees meer
Artikel
Open 1 | Arnoud Holleman: Verzameling Verzamelingen
Nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel
In het kunstwerk 'Verzameling verzamelingen' wordt oud en nieuw cultuurbezit van de gemeente Dantumadeel en de Van Sytzama Stichting in twintig verzamelingen gerangschikt en gepresenteerd in en om het nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel in Damwoude.
lees meer
Project
Proeftuin Twente | Tentoonstelling ‘Ontwerp en Identiteit: Twente 2030’
Kunstvereniging Diepenheim
Met de tentoonstelling ‘Ontwerp en Identiteit: Twente 2030’ werd het project Proeftuin Twente afgerond. De presentatie was in juni 2004 te zien in de Kunstvereniging Diepenheim. Op 24 juni 2004 vond de slotmanifestatie plaats met presentaties door vijf ontwerpteams en een discussie.
lees meer
Project
Power Toilets
Park van Luna, aan het Strand van Luna
Op een strandje in het nieuwe recreatiegebied Park van Luna in Heerhugowaard is een bijzonder toiletgebouw neergezet: 'Power Toilets' van SUPERFLEX in samenwerking met NEZU AYMO architects.
lees meer
Publicatie
Summerschool Park Lingezegen: Improvisatie als onderwijsmodel, gereedschappen voor identiteit
Publicatie ter afronding van de Summerschool die Ton Matton en Harmen van de Wal hebben georganiseerd in Park Lingezegen, een groot regionaal park tussen Arnhem en Nijmegen.
lees meer
Project
Proeftuin Twente | Mobiele Laboratoria
Twente, diverse locaties
In 14 gemeenten in Twente werden in 2003 en 2004 Mobiele Laboratoria geplaatst, waarin kunstenaars van verschillende disciplines gedurende een maand onderzoek deden naar de culturele identiteit van de plekken, aan de hand van vooraf bepaalde en op de gemeenten toegesneden thema's.
lees meer
Project
Proeftuin Twente: Twente als proeftuin voor culturele planologie
Bestaat er zoiets als ‘het specifieke karakter’ of ‘de identiteit’ van Twente? Dat is de vraag die centraal stond in het project Proeftuin Twente dat in 2003 en 2004 de culturele identiteit van Twente in beeld probeerde te brengen vanuit drie invalshoeken. Namelijk, de identiteit van dit moment, de historische ontwikkeling en de identiteit van de toekomst.
lees meer
Publicatie
Regionale identiteit. Kunst en ruimtelijke planvorming
Beeldende kunst wordt steeds vaker ingezet bij de ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Daarbij wordt het inrichtingsvraagstuk vooral bepaald door de zoektocht naar de culturele identiteit van de regio. Bekende voorbeelden zijn Proeftuin Twente, AIR Hoekse Waard, Geest en Grond en Polder Mastenbroek.
lees meer
Project
Verzameling Verzamelingen
Nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel
In het kunstwerk 'Verzameling verzamelingen' wordt oud en nieuw cultuurbezit van de gemeente Dantumadeel en de Van Sytzama Stichting in twintig verzamelingen gerangschikt en gepresenteerd in en om het nieuwe gemeentehuis van Dantumadeel in Damwoude.
lees meer