SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte is een internationaal opererende, Nederlandse organisatie die kunstprojecten ontwikkelt in de openbare ruimte en organisaties adviseert die kunst op een publieke locatie willen realiseren.

Kunst in de openbare ruimte bevindt zich in een domein vol sociale, politieke en culturele betekenissen, spanningen en conflicten. SKOR verhoudt zich tot de politiek van het publieke domein en nodigt kunstenaars uit hierin een positie in te nemen. Ieder kunstproject kan een nieuw, confronterend of verruimend perspectief op maatschappelijke kwesties en ruimtelijke organisatie van de publieke sfeer bieden.

Bij het realiseren van kunstprojecten en in haar uitgebreide publieksprogramma gaat SKOR allianties aan met nationale en internationale partners, zoals culturele instellingen, publieke en private instellingen als gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, projectontwikkelaars of architectenbureaus, om een gezamenlijk platform te creëren voor kunst in het publieke domein.

Interactie met het publiek is een essentieel onderdeel van kunst in de openbare ruimte. SKOR streeft ernaar deze interactie te vergroten door het publiek actief bij haar projecten en activiteiten te betrekken en openheid en transparantie te creëren rondom haar inhoudelijke en artistieke beslissingen.

SKOR werd opgericht in 1999 toen het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten onafhankelijk werd van de Mondriaan Stichting. De organisatie wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. SKOR bevindt zich midden in het culturele hart van Amsterdam en is gevestigd in een voormalig rioolwaterzuiveringsgebouw.

 

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte heeft zich sinds 1999 ingezet voor het realiseren en ontwikkelen van bijzondere kunstprojecten in het publieke domein. Hierbij is altijd gestreefd naar een hoge kwaliteit van de kunst, het bijdragen aan de inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van goed opdrachtgeverschap alsmede het verkennen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. In recente jaren is de focus steeds meer op internationale allure, (publieks)zichtbaarheid, samenwerking met collega-instellingen en innovatieve vormen van publiek-privaat opdrachtgeverschap komen te liggen.

Onlangs heeft het ministerie van OCW aangegeven dat SKOR na 1 januari 2013 geen structurele subsidie meer zal ontvangen. Ondanks het gegeven dat SKOR vanaf 2009 sterk op weg was naar vernieuwing, zien wij ons nu genoodzaakt de bestaande organisatie en activiteiten zoveel mogelijk af te bouwen en versneld in te spelen op de veranderende situatie na 1 januari 2013. SKOR is daarom voortvarend aan de slag gegaan met het verkennen van diverse toekomstscenario’s, die in de komende maanden als mogelijke rechtsopvolgers van SKOR kunnen optreden, onder voorbehoud van toestemming door het ministerie van OCW. Lees meer over SKOR na 2012