Zoals u wellicht kunt zien, heeft SKOR een nieuwe website. Wij werken momenteel hard aan het overzetten van alle data. Mogelijk zijn uw zoekresultaten daardoor onvolledig. Wilt u de oude website raadplegen, ga dan naar: http://classic.skor.nl. Wanneer u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag te woord. Graag een mail sturen naar: info@skor.nl of bel: 020-672 2525.
54 resultaten|vorige1|2|3volgende
Publicatie
Open! Art, Culture & the Public Domain. Key Texts 2004 - 2012
12.07.2012
Deze anthologie is een bundeling van sleutelteksten op het gebied van kunst, cultuur en het publieke domein die in de periode 2004 - 2012 zijn gepubliceerd in 'Open' door NAi Uitgevers en SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
lees meer
Publicatie
Open 23: Autonomie. Nieuwe vormen van vrijheid en onafhankelijkheid in kunst en cultuur
In een tijd van ideologische en politieke crises, waarin mensen en dingen meer op zichzelf worden teruggeworpen, gaat van autonomie een hernieuwde aantrekkingskracht uit.
lees meer
Publicatie
Social Housing - Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice
'Social Housing - Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice' examines ongoing transformations in social housing and asks how these transformations are reflected in the aspirations and practices of artists.
lees meer
Publicatie
Robert Smithson: Art in Continual Movement
Een publicatie over de hedendaagse relevantie van het oeuvre van Robert Smithson (1938 - 1973).
lees meer
Publicatie
Open 22: Transparantie. Openbaarheid en geheimhouding in het tijdperk van WikiLeaks
'Open' 22 onderzoekt, met WikiLeaks als exemplarisch geval, hoe in onze geïnformatiseerde beeldculturen transparantie en geheim zich tot elkaar, het publiek en het publieke verhouden.
lees meer
Publicatie
8 Plannen voor de herbestemming van een rioolgemaal
Studentenplannen voor het Rioolgemaal.
lees meer
Publicatie
Afterlife. Kunst over de eindbestemming
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Afterlife', die op 3 november 2011 werd geopend op de Nieuwe Oosterbegraafplaats en het daarbij behorende Museum Tot Zover, is een publicatie verschenen.
lees meer
Publicatie
Caring Culture: Art, Architecture and the Politics of Public Health
The first volume in the 'Actors, Agents and Attendants' series of publications and symposia commissioned and initiated by SKOR | Foundation for Art and Public Domain to investigate the role of cultural practice in the organization of the public domain.
lees meer
Publicatie
Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur
23.09.2011
Er is sprake van een alarmerende scheefgroei op de gebieden van wat van wie is, wat van iedereen is en wie dat bepaalt, (ook) in Nederland. Het huidige politieke bewind wordt met straffe hand opgevoerd naar een angstaanjagend punt van 'no return'.
lees meer
Publicatie
Open 21: (Im)Mobiliteit. Onderzoek naar de grenzen van hypermobiliteit
Deze 'Open' verkent de interne tegenstrijdigheden van heersende mobiliteitsregimes en hun effecten op de sociale en fysieke ruimte.
lees meer
Publicatie
Locating the Producers - Durational Approaches to Public Art
Hoe kunnen kunstprojecten die meer duurzaam en geworteld zijn in het publieke domein, tot stand komen?
lees meer
Publicatie
Open 20: De populistische verbeelding. Over de rol van mythen, verhalen en beeldvorming in de politiek
Deze ‘Open’ behandelt verbeelding en mythe in de politiek, in het populisme en daarbuiten.
lees meer
Publicatie
Open 19: Voorbij privacy. Nieuwe opvattingen over het private en publieke domein
In 'Open' 19 wordt het concept privacy vanuit verschillende perspectieven, met name juridische, sociologische, mediatheoretische en activistische, getoetst en heroverwogen.
lees meer
Publicatie
De Collectie - 25 Jaar kunstprojecten in zorginstellingen
Ter gelegenheid van 'De Collectie', dat zich richt op het realiseren van kunstwerken die een relatie aan gaan met het brede thema zorg en gezondheid geeft SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte de publicatie 'De Collectie - 25 Jaar kunstprojecten in zorginstellingen' uit.
lees meer
Publicatie
Open 18: 2030: Oorlogszone Amsterdam. Een oefening in het onvoorstelbare
Via Amsterdam als testcase gaat 'Open' 18 over vragen en problematieken die de hedendaagse Westerse stad in het algemeen aangaan: angst & veiligheid, privacy & biopolitiek, controle & militarisering, globalisering & virtualisering, commercialisering en neoliberalisme.
lees meer
Publicatie
Open 17: Een precair bestaan. Kwetsbaarheid in het publieke domein
In dit nummer van 'Open' wordt ingegaan op precairheid in een culturele en sociale context, onder meer door in te gaan op het functioneren van de kunstscene, en op de condities van de precaire stad en publieke ruimte.
lees meer
Publicatie
Open 16: De kunstbiënnale als globaal fenomeen. strategieën in neopolitieke tijden
In dit jubileumnummer van 'Open' staat de kunstbiënnale als globaal fenomeen centraal.
lees meer
Publicatie
Mister Motley #19: Magisch
lees meer
Publicatie
Open 15: Maakbaarheid. Hoe geef je vorm aan de samenleving van de 21e eeuw?
In dit nummer van 'Open' wordt gereflecteerd over oude en nieuwe vormen van maakbaarheidsdenken in relatie tot de stedelijke en sociale ruimte en tot het (samen)leven daarin.
lees meer
Publicatie
Mister Motley #18: Imago
lees meer
Publicatie
Mister Motley #17: Kopie
lees meer
Publicatie
Open 14: Kunst als publieke zaak. Hoe de kunst en haar instituten de publieke dimensie opnieuw uitvinden
De publieke sfeer is een ideologisch construct dat steeds opnieuw moet worden uitgevonden en gedefinieerd. Onder invloed van neoliberale krachten zijn ook de kunst en haar instituties genoodzaakt hun publieke dimensie en betrokkenheid opnieuw uit te vinden, te formuleren en te legitimeren.
lees meer
Publicatie
Mister Motley #16: De Stad
lees meer
Publicatie
Mister Motley #15: Taal
"'Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden", zegt men in Spanje. Maar soms is een beeld niet voldoende.
lees meer