Links
00509-toeboschmp3.swf

De Prof. Dr. van der Leeuw Stichting is een ontmoetingscentrum van kerk en kunst. Met het project Abri wilde de organisatie, in samenwerking met SKOR, nieuwe invulling geven aan de nevenfuncties die kerkgebouwen vroeger hadden, zoals die van veilig onderkomen en herkenningspunten in het landschap. Aan zeven kunstenaars werd in 1992 gevraagd voorstellen te doen voor een kunstwerk met het karakter van een schuilplaats, op zeven markante plekken in Nederland. In de loop van de tijd, tot aan heden, zijn verschillende van de projectvoorstellen uitgevoerd.
Madelon Hooykaas & Elsa Stansfield, Marinus Boezem, Thom Puckey, Paul Perry, Pjotr Müller, Moniek Toebosch en Jan van den Dobbelsteen gingen op de uitnodiging in. De ontwerpen van Pjotr Müller en Paul Perry zijn niet uitgevoerd en het project van Thom Puckey zal in een ander verband gerealiseerd worden.