Gratis pakketverzending vanaf 50,-
6 jaar garantie
9.2 klantbeoordeling

Veiligheid op de Nederlandse sportvelden

Het sportcomplex is bij uitstek een plek waar ontspannen wordt. Het is dan ook belangrijk dat jij je geen zorgen hoeft te maken over de veiligheid van jezelf of jouw kind! Dit begint met het plaatsen van veilige dugouts en doelen op jouw sportcomplex. Op veel velden zijn tegenwoordig nog loodzware doelen of stenen dugouts te vinden. Het omvallen van een dergelijk doel of het instorten van zo’n dugout kan zwaar letsel tot gevolg hebben. Dit moet te allen tijde worden voorkomen, zodat jij of jouw kind met een gerust hart op het veld staat. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een veilige, zorgeloze en innovatieve sportgemeenschap. Op deze pagina vertellen we je meer over de veiligheid op de Nederlandse sportvelden en de bijdrage die SKOR hieraan levert! 

SKOR en de NEN SKOR is aangesloten bij de NEN.

Deze afkorting staat voor Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en deze stichting probeert partijen en belanghebbenden bij elkaar te brengen om vervolgens afspraken te kunnen maken. Partijen en belanghebbenden kunnen producenten, consumenten, overheden, keuringsinstituten en consumenten- of onderzoeksorganisaties zijn. Deze partijen proberen vervolgens op basis van consensus tot een afspraak te komen over een product, dienst of proces. Deze afspraken worden vastgelegd in normen en richtlijnen, maar zijn geen wetten. De normen en richtlijnen vervullen echter een belangrijke rol: deze documenten bieden partijen duidelijkheid en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. In enkele gevallen wordt zelfs wettelijk verwezen naar bepaalde normen. Wij hebben deelgenomen aan verschillende normcommissies en zijn vanuit ons lidmaatschap bij de NEN meerdere malen als expert afgevaardigd om namens Nederland deel te nemen aan Europese normcommissies. Op dit moment zijn wij lid van de werkgroep “Turn- en sportveldtoestellen” (met als bijbehorende Europese werkgroep “Gymnastic and playing field equipment”) en de werkgroep “Risicoanalyse sport en recreatie”. Zo zijn wij op nationaal en Europees niveau betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe normen en het aanpassen van bestaande normen!

Aansprakelijkheid

Het is goed om je er bewust van te zijn dat er mogelijk iemand aansprakelijk is wanneer een doel omvalt of een dugout instort en hierdoor letsel ontstaat. Op het sportcomplex zullen in de meeste gevallen twee soorten aansprakelijkheid spelen: gevaarzetting of een gebrekkige opstal. Bij gevaarzetting is het verwijt dat een gevaarlijke situatie is ontstaan/in stand is gehouden of dat er geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Bij een gebrekkige opstal gaat het om een opstal (dit is een gebouw/werk, duurzaam verenigd met de grond) die een gevaar veroorzaakt doordat het niet aan de verwachtingen voldoet die in de betreffende situatie aan de opstal gesteld mochten worden. Het is dan ook belangrijk dat er op jouw sportcomplex gebruik wordt gemaakt van materialen die veilig zijn, zodat ongelukken voorkomen kunnen worden! Lees de regelgeving van de sportbond dan ook goed door en neem bij twijfel altijd contact op met de leverancier van de producten. Benieuwd naar de veiligheid op jouw sportcomplex? Vul dan de checklist in, die je hieronder vindt. Een andere situatie doet zich voor wanneer een ongeluk plaatsvindt tussen twee deelnemers aan een training of wedstrijd. Je kunt hierbij denken aan een sliding die verkeerd uitpakt. Hierbij speelt aansprakelijkheid van één van de betreffende deelnemers een rol. Aansprakelijkheid wordt in zo’n situatie minder snel aangenomen, omdat het hier om een sport- en spelsituatie gaat, die gepaard gaat met een bepaalde mate van risicoaanvaarding. 

Checklist

Het tijdig treffen van veiligheidsmaatregelen is erg belangrijk om letsel te voorkomen. Het is goed om binnen jouw vereniging af te spreken wie verantwoordelijk is voor welke spullen en waar schade gemeld kan worden. Met een degelijk veiligheidsbeleid zorg je ervoor dat de materialen op jouw sportcomplex betrouwbaar zijn. Om zelf een inschatting te kunnen maken van de veiligheid op jouw sportcomplex, hebben wij een checklist gemaakt. Je ontvangt inzicht in de veiligheid van de sportmaterialen die op jouw complex worden gemaakt wanneer je naar de volgende punten kijkt (kies tussen juist/onjuist): Er staan geen stenen dugouts op het sportpark. De verplaatsbare doelen vanaf 5x2 meter zijn tijdens het spelen verankerd of verzwaard. De doelen worden vastgezet op het moment dat ze niet gebruikt worden. De doelen vanaf 5x2 meter zijn voorzien van transportwielen en/of draagbeugels en kunnen gemakkelijk en veilig worden verplaatst. Er staan geen doelen die voorzien zijn van stalen nethaken. Er staan geen doelen waarvan de lasnaden zijn gescheurd. Er is binnen de club iemand verantwoordelijk voor het materiaal en onderhoud hiervan. Er staan geen geboute doelen waarvan bouten missen. Wanneer er geen activiteiten gepland staan, is het sportpark permanent afgesloten. Er wordt periodiek onderhoud uitgevoerd aan de inrichtingsmaterialen. Wanneer je alle stellingen met juist hebt beantwoord, is jouw sportcomplex waarschijnlijk veilig. Wanneer je één of meerdere stelling met onjuist hebt moeten beantwoorden, betekent dit dat jouw sportpark op dit moment waarschijnlijk niet veilig genoeg is. Wij adviseren je om zo snel mogelijk in actie te komen. Vind je het moeilijk om te beoordelen of jouw complex veilig is? Neem gerust contact op met één van onze specialisten, we helpen je graag verder! Wil je de checklist printen? Je vindt hem hier. 

Adviezen om jouw sportcomplex veiliger te maken!

Graag geven we je drie concrete tips om jouw sportcomplex veiliger te maken: Maak gebruik van verzwaring of verankering van doelen. In de praktijk zien we dat hier niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Verzwaring of verankering zorgt er echter voor dat een verplaatsbaar doel niet zomaar kan omvallen. Een praktisch alternatief bij 5x2 meter doelen zou een wegdraaidoel kunnen zijn. Hiermee ben je verzekerd van een permanente en veilige oplossing. Zorg ervoor dat dugouts verankerd zijn. Wanneer een dugout niet of niet goed verankerd is, kan deze omwaaien bij krachtige wind. Wij maken gebruik van een unieke manier van verankering, namelijk door middel van grondbuizen. Deze grondbuizen worden de grond in getrild en zorgen voor een solide verankering van jouw dugout. Gebruik voor verplaatsbare doelen met een hoogte vanaf 2 meter transportwielen. Bij het tillen van dergelijke doelen bestaat er een grote kans dat het doel omvalt wanneer het opgetild of versleept wordt. Verplaatsbare doelen met transportwielen zorgen ervoor dat een volwassen persoon het doel eenvoudig en veilig in zijn eentje kan verplaatsen. 

Vragen over veiligheid?

Heb je nog vragen over de veiligheid op jouw sportcomplex of wil je bijvoorbeeld meer weten over onze rol binnen de NEN? Neem contact op met één van onze specialisten. Bel naar +31 88 008 1100 of mail naar info@skor.nl. We vertellen je graag meer!*

*Deze pagina is bedoeld om verenigingen en gemeenten bewust te maken van het belang van een veilig sportcomplex. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel altijd contact op met een specialist!